Dołącz do Listy Mailingowej a Otrzymasz 21 Darmowych Bitów!

Szanujemy prywatność Twojego maila.

Zasady korzystania z darmowych bitów.

Aby ściągnąć wybrany darmowy bit musisz zaakceptować poniższe zasady i warunki umowy:

Punkt. 1 Użytkowanie.
Nie możesz używać i ściągać żadnego z darmowych bitów na jakikolwiek użytek komercyjny (profitowy), bądź generujący jakikolwiek pieniądz. Musi zostać zakupiona odpowiednia licencja do użytku profitowego. Sprawa musi zostać uzgodniona z nami aby móc używać darmowego bitu w celach komercyjnych bądź zarobkowych.

Możliwości użytku bitu bez zakupu odpowiedniej licencji to:

1. Używanie podkładu muzycznego do projektów non profit.
2. Rozpowszechnianie nagrania na bicie w serwisach internetowych takich jak MySpace, YouTube, lub na własnej stronie internetowej wyłącznie w celach bez zarobkowych.
3. Występy na żywo (koncerty, show, itp.) bez jakichkolwiek zysków czy profitów pieniężnych.
4. Rozpowszechnianie samego bitu z nazwami i nazwą twórcy bitu (Zobacz pkt. 2) przez internet lub innymi środkami przekazu.

Punkt.2 Zaszczyt i uznanie.
Zgadzasz się zapewnić autorowi bitu odpowiednie podpisanie utworu z dopiskiem prod.by Lazy Rida Beats na wszystkich oficjalnych dokumentach bądź kopiach rzeczowych bądź utworach przy tytule ,bądź w opisie danego materiału. Ważne jest również aby zamieścić link promujący naszą stronę: LazyRidaBeats.com.

Punkt.3 Zakończenie.
LazyRidaBeats zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym czasie lub wygaśnięcie praw do korzystania i rozpowszechniania Beatu w dowolnym czasie z dowolnego powodu.

Punkt 4. Konsekwencje prawne.
Bezprawne wykorzystanie podkładu, w tym niepowołanych odsprzedaży, uważane jest jako bezpośrednie pogwałcenie amerykańskiej ustawy o prawie autorskim z 1976 roku i narusza prawa autorskie dzieł LazyRidaBeats. Pod najpełniejsze przedłużenie prawa, LazyRidaBeats zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych lub dochodzenia rekompensaty finansowej w wyniku jakiegokolwiek naruszenia lub naruszenia niniejszej Umowy.

Punkt 5. Zmiany.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji niniejszej Umowy oraz wszelkich opłat, w każdym czasie, ze skutkiem z dniem zamieścimy nową umowę o wolnym strony pobierania Beat za. Dalsze korzystanie z podkładu muzycznego oznacza akceptację wiązania niniejszej Umowy, w tym wszelkie zmiany lub modyfikacje, które możemy zrobić.